۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه

خشونت از من و تو ما میشود

خشونت از من و تو ما میشود.خشونت از فریاد مادر و از قهر پدر آتش خشمش را 
شلعه ور تر میسازد و آموزگار  خشونتگرا راه آنرا به جامعه باز میکند. خشونت از آنجا به من و تو٬ به کودک و نسل امروز و نسل های فردا بر میگردد که ما مشروعیت بخشیدیمش. ما خشونت را بنام قوم٬ زبان٬ مذهب و جغرافیا در وجود خود٬ خانواده و جامعه بشری مشروعیت میبخشیم و خود نیز در آتش آن میسوزیم. بیشترین قربانیان خشونت٬ خود جامعه خشونت گرا و خشونت پسند است. آنانیکه امروز پرورش میابند تا ما را بجرم باور٬ مذهب٬ قوم٬ زبان و جغرافیا مورد قهر و خشونت قرار دهند٬ برای خشونت در میان خود نیز دلایل زیادی میابند و با مشروعیت کامل به جنایت حتی علیه همدیگر میپردازند. پس برای اینکه ما٬ جامعه و فرزندانمان قربانیان خشونت نبوده باشیم٬ باید خشونت علیه دیگران را نپذیریم و بیاید از همین حالا شروع کنیم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر